Categories
Sin categoría

Nous Negocis

Assessorament i Tramitació RS presta serveis d’assessorament a emprenedors en l’elaboració del Pla d’Empresa tant per a noves empreses com per a nous negocis d’empreses ja existents: Analitzant la rendibilitat i viabilitat econòmica del projecte Donant suport en la planificació del nou projecte en totes les fases del Pla de Negoci I a més l’ajudem en […]

Categories
Sin categoría

Suport Organitzatiu

Millora de Processos, Disseny de Sistemes d’Informació Econòmica, Externalització de Serveis de Direcció Financera i Avaluació de Sistemes de Control Intern. L’ajudem en la planificació i implantació de processos de canvi organitzatiu buscant la major eficiència, aportant millores i col·laborant en la seva posada en pràctica. Dissenyem i posem en pràctica sistemes d’informació econòmica a […]

Categories
Sin categoría

Planificació Estratègica

Establiment d’Objectius, Plans d’Acció i Projeccions de Resultats per al Desenvolupament i Seguiment de l’Estratègia de la Companyia. L’estratègia és la definició de la direcció per la qual es vol conduir a l’empresa i de l’escenari desitjat al qual es vol arribar. En un entorn de continus canvis, és imprescindible en la presa de decisions […]

Categories
Sin categoría

Anàlisi Econòmica de Decisions

Anàlisi Tècnica de Presa de decisions per a triar l’opció que aportació major rendibilitat. El suport de RS li aporta assessorament professional per a trobar la solució òptima per a noves inversions o projectes empresarials. I, una vegada iniciat el projecte, l’ajudem a realitzar el seguiment de la inversió realitzada i a detectar i corregir desviacions respecte […]

Categories
Sin categoría

Anàlisi i Diagnòstic de la situació econòmica de la companyia

Mesuraments de Rendiments, Sistemes de Control de Costos i Propostes de Millora. El punt de partida és el coneixement de la pròpia empresa. A través d’un quadre de comandaments adequat es pot controlar la companyia i decidir de manera eficient en el dia a dia: Amb un model de gestió de costos que ens permeti […]