Categories
Sin categoría

Suport Organitzatiu


Millora de Processos, Disseny de Sistemes d’Informació Econòmica, Externalització de Serveis de Direcció Financera i Avaluació de Sistemes de Control Intern.

  • L’ajudem en la planificació i implantació de processos de canvi organitzatiu buscant la major eficiència, aportant millores i col·laborant en la seva posada en pràctica.
  • Dissenyem i posem en pràctica sistemes d’informació econòmica a mesura dels nostres clients, que permetin, dia a dia, prendre decisions que augmentin la rendibilitat de l’empresa producte a producte.
  • Donem suport a la Direcció en estudis econòmics.