Categories
Sin categoría

Planificació Estratègica

Establiment d’Objectius, Plans d’Acció i Projeccions de Resultats per al Desenvolupament i Seguiment de l’Estratègia de la Companyia.

L’estratègia és la definició de la direcció per la qual es vol conduir a l’empresa i de l’escenari desitjat al qual es vol arribar. En un entorn de continus canvis, és imprescindible en la presa de decisions per a recursos limitats, alternatives de negoci, etc. En RS:

  • Guiem als nostres clients en el procés de planificació estratègica, ajudant en la seva definició i en la seva concreció en objectius i plans.
  • Ajudem els nostres clients a detectar riscos de negoci i desviacions respecte de l’estratègia de la companyia, i a incidir en elles a temps.