Contacte

Segons la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, ROSELLÓ SAROBE CONSULT, SLL informa que les dades personals facilitades de manera voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporats de manera confidencial en la base de dades de ROSELLÓ SAROBE CONSULT, SLL .

Així mateix en registrar-se el client presta el seu consentiment perquè ROSELLÓ SAROBE CONSULT, SLL utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar-lo sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que ROSELLO SAROBE CONSULT, SLL prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-lo de la finalitat a què es destinaran aquestes dades.

Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a ROSELLO SAROBE CONSULT, SLL - AV.CANAL, S/N - 25230 MOLLERUSSA (Lleida) o mitjançant correu electrònic dirigint-se a: rsconsult@rsconsult.es.