Nostres serveis

Anàlisi i Diagnòstic de la situació econòmica de la companyia

Mesuraments de Rendiments, Sistemes de Control de Costos i Propostes de Millora. El punt de p…

Planificació Estratègica

Establiment d’Objectius, Plans d’Acció i Projeccions de Resultats per al Desenvolupament i Seguiment de l…

Nous Negocis

Assessorament i Tramitació. RS presta serveis d’assessorament a emprenedors en l’el…

Anàlisi Econòmica de Decisions

Anàlisi Tècnica de Presa de decisions per a triar l’opció que aportació major rendibilitat…

Suport Organitzatiu

Millora de Processos, Disseny de Sistemes d’Informació Econòmica, Externalització de Serveis de Direcc…